Ostatnia aktualizacja: 17.03.2012

Informacje o hodowli ACTIS
Minęło już ćwierć wieku / Quarter of a century has passed


Wszyscy właściciele psów z przydomkiem ACTIS są częścią naszej hodowli. Dziękujemy wam za zaufanie ale przede wszystkim za dobre domy dla naszych szczeniąt. Nasze sukcesy są także waszymi sukcesami!
/ All owners of the dogs with ACTIS kennel name are part of our kennel. We thank for this choice and trust and especially thanks everyone for good homes for our puppies. Our successes are also yours success!

Nasza przygoda z Owczarkami Szkockimi zaczęła się w 1988roku. Wyhodowaliśmy wiele pokoleń psów i zdobyliśmy dużo doświadczenia. Cały czas będąc członkiem ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) który należy do międzynarodowej federacji kynologicznej (FCI).
/Our adventure with Rough Collies began in 1988. We have bred many generations of dogs and we gained a lot of experience. All this time we are registered in ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) which is part of international canine federation (FCI)

Każdy miłośnik rasy musi wiedzieć,że wybierając szczeniaka z zarejestrowanej hodowli pomaga rozwijać rasę - dobra decyzja to inwestycja w przyszłość. My hodowcy mamy w ręku coś co nie jest tylko papierkiem - rodowód - narzędzie, które pozwala nam poznawać przeszłość i zmieniać przyszłość.
/Each collie lover should know that he helps to improve breed by choosing a puppy from registered kennel - good decision is an investment for the future. We (breeders) have something in hand, something which is not only a piece of paper - pedigree - a tool that allows us to know the past and with this toll we can also change the future.

Dla nas nie ma granic / There are no limits for us

Hodujemy z pasją, ciągle rozwijając naszą hodowlę.Podróżujemy po Europie poszukując najlepszych reproduktorów, oraz biorąc udział w wystawach poza granicami naszego kraju.
/We breed with passion, constantly developing our kennel. We traveling across europe Europe seeking for the best stud dogs. We also participate in dog shows abroad.

Międzynarodowa myśl hodowlana / International breeding thinking

Psy z naszym przydomkiem mieszkają nie tylko w Polsce ale już w wielu krajach Europy a także USA i Rosji. Wygrywają na ringach wystawowych i podbijają serca domowników :-)
/Dogs with our kennel name living also outside Poland - in many European countries, well as USA and Russia. These dogs winning on the show rings and conquering the hearts as a family members.

Geny / Genes

Jako jedna z pierwszych hodowli w kraju wprowadziliśmy nieobowiązkowe badania DNA tj. MDR1, DM itp. Te badania nie są popularne wśród hodowców, nie są też obowiązkowe w naszym klubie kynologicznym.
/As one of the first kennels in our country we implemented optional DNA testing such as: MDR1, DM etc. These tests are not popular among breeders and not obligatory in our kennel club.

Linia czasu / Timeline

Ważniejsze wydażenia, sukcesy hodowlane / Important facts, breeding success>>>2012r

>IDEA Actis Poland FCI - Najlepsza Dorosła Suka 2012 - Pierwsze miejsce w rankingu wystawowym Owczarków Szkockich długowłosych, organizowanym przez forum miłośników rasy / TOP adult female of year 2012 - 1st place in Rough Collie show ranking, organized by breed lovers on collie forum

>IDEA Actis Poland FCI - Najlepsza Dorosła Suka 2012 - Pierwsze miejsce w rankingu wystawowym wszystkich ras ZKwP o/Częstochowa / TOP adult female of year 2012 - 1st place in all breed show ranking organized by ZKwP kennel club branch Częstochowa

>GOLDEN LIPPY vom Rhododendronwaldchen - Najlepszy Dorosły Pies 2012 - Pierwsze miejsce w rankingu wystawowym wszystkich ras ZKwP o/Częstochowa /TOP adult dog of the year 2012 -1st place in all breed show ranking organized by ZKwP kennel club branch Częstochowa

>Dwa pierwsze w Polsce udokumentowane mioty po rodzicach genetycznie wolne od Mielopati Zwyrodnieniowej: / First two dokumented in Poland litter free of Degenerative Myelopathy by parentage:
05-10-2012 [Int.Ch, Multi Ch. IDEA Actis Poland (HD-A, MDR1 +/-, DM N/N)+ Junior Ch.DE. Camaro ROCK'N'ROLL (HD-A, MDR1 +/-, DM N/N)]
30-09-2012 [HOSSA Actis Poland (HD-A, MDR1 +/-, DM N/N) + Int.Ch, Multi Ch. GOLDEN LIPPY vom Rhododendronwaldchen (HD-A, MDR1 +/-, DM N/N)]

>>>2010r

>Pierwszy w Polsce udokumentowany miot po rodzicach genetycznie wolny od MDR1: / First documented in Poland litter free of MDR1 by parentage:
12-11-2010 [Junior Ch.PL. BETI Actis (HD-A, MDR1 +/+, CEA/PRA/KAT -free) + Unglaublich Klug Dane of Kassiopeia (HD-A, MDR1 +/+, CEA/PRA/KAT -free)]

>>>2008r

> 21.02.2008 Odświeżyliśmi nasz przydomek hodowlany i zarejestrowaliśmy go międzynarodowej bazie FCI. / We refreshed our kennel name and we registered it in an international FCI database. >>>2006r

>Najlepsza Hodowla roku 2006 / TOP KENNEL 2006

strona w przygotowaniu
(Ta część czeka na uzupełnienie....) 
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates